Моят магазин
Количка

Общи условия

Добре дошли в 10fingers.bg - онлайн платформа, предоставяща право на всеки регистриран потребител да отвори свой собствен интернет магазин.  

Приемането на условията означава, че сте разбрали тяхното значение и сте съгласни да ги спазвате.
Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина 10fingers.bg / 10fingers.tk.
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между ЕТ МИРА - ИВАН НИКОЛОВ и се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители на услуги, намиращи се на домейн 10fingers.bg /  10fingers.tk

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02 / 915 35 18
факс: 02 / 915 35 25
e-mail: kzld@cpdp.bg
уеб-сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 София, пл."Славейков" №4А,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб-сайт: www.kzp.bg

Използвайки сайта 10fingers.bg / 10fingers.tk,  Вие декларирате, че приемате и сте съгласни с общите условия, според които ET Мира - Иван Николов, със седалище и адрес на управление  гр.Ямбол “Чумерна “ № 10 предлага услуги на потребителите си чрез сайта с адрес в интернет 10fingers.bg  / 10fingers.tk, наричан по-долу за краткост АДМИНИСТРАТОР и всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса 10fingers.bg / 10fingers.tk, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
Всеки ПОТРЕБИТЕЛ  използващ услугата електронен магазин ще наричаме СОБСТВЕНИК НА МАГАЗИН.
Всеки ПОТРЕБИТЕЛ разглеждайки сайта се съгласява с използването на бисквитки. Пълна информация за събирането, обработката и използването на личните данни е публикувана в страницата Политика за поверителност


1. ПРЕДОСТАВЯНИ  УСЛУГИ
1.1. Предлаганите услуги от 10fingers.bg,/  10fingers.tk не са предназначени за лица под 18 години. Лицата под тази възраст следва да използват сайта под контрола на родител или настойник.

1.2. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ 
1.2.1. Регистрация на профил
1.2.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация в сайта и изрази съгласие с настоящите Общи условия.
1.2.1.2. Регистрацията  има силата на писмено договор на Общите условия.
1.2.1.3. Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
1.2.1.4. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта.
1.2.1.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изиска по всяко време съхраняваната за своя профил информация от бутона GDPR лични данни.
1.2.1.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно се съгласява с получаването на системни и търговски електрони съобщения на регистрираният електронен адрес и споделянето му с заинтересованите лица.

1.2.1.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил от бутона GDPR лични данни.
1.2.1.8. След направена покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи право на отзив. Дайте оценка и коментар за продавача. Това ще помогне на други купувачи при избора на продукт.


1.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право:
1.2.2.1. Да упражняване на тормоз на други потребители.
1.2.2.2. Да използва чужда самоличност.
1.2.2.3. Да събира лични данни за незаконни цели.
1.2.2.4. Да изпращат на търговски или рекламни съобщения чрез системата за електрони съобщения.
1.2.2.5. Да използва на нецензурни думи, вулгарни изявления което предизвиква предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
2.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да отвори собствен електронен магазин като попълни регистрационна електронна форма.
2.2. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА трябва да избере уникално име за електронният си магазин и въведе собствен валиден телефонен номер и адрес.
2.3. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА е длъжен да попълни условията за доставка и плащане и условия за рекламация и връщане.
2.4. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА няма право да използва заблуждаваща търговска практика която да създава объркване с продукт на конкурент.
2.5. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА автоматично получава безплатен абонаментен план с възможност за публикуване на 999 продукта.
2.6. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА трябва ежегодно да потвърждава активността на електронният си магазин като потвърждава безплатният абонамент.


3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И СТАТИИ
3.1. Разрешени за публикуване са само следните видове продукти: 
3.2. Ръчно изработени продукти. Всеки продукт или част от него трябва да бъде ръчно изработен.
3.3. Модели на изработени от вас продукти с цел изработване на подобен продукт по поръчка;
3.4. Винтидж продукти - стари предмети, носещи духа на отминало време, които сега преоткриваме;
3.5. Материали за творчество.

4. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И СТАТИИ
4.1.1. Заглавието и описанието на продукта трябва точно и ясно да описват предлаганата стока.
4.1.2. Всеки продукт следва да бъде публикувана в категорията, съответно в подкатегорията на за който се отнася.
4.1.3. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА  носи пълна отговорност за цялата дейност и съдържание на собственият си електронен магазин, като снимки, изображения и писмено съдържание.
4.1.4. Забранява се публикуване на чужди произведения, снимки или описателни текстове без знанието и разрешението на автора им. 
4.1.5. Забранява се публикуването на един и същ продукт повече от един път, в различни категории.
4.1.6. При получен сигнал за нарушение от претендиращ автор, ще бъде направена проверка и ако се докаже неправомерно използване, магазинът ще бъде затворен.
4.1.7. Забранява се изпращането рекламни съобщения чрез системата за електрони съобщения
4.1.8. Забранява се използването на нецензурни думи, вулгарни изявления което предизвиква предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия
4.1.9. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА  носи цялата материална и друга отговорност за публикуваният от него продукт или статия, както пред АДМИНИСТРАТОРА, така и пред трети лица и законодателството на Република България за авторските права и право на собственост.
4.1.10. Подредбата на продуктите в страницата е по дата на публикуване


5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
5.1. Изтриване на магазин
5.1.1. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА може да подаде заявка от таблото за управление до АДМИНИСТРАТОРА  за деактивиране на магазина. Деактивирането на магазина се извършва по следният ред:
5.1.1.1. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА  деактивира и изтрива всички продукти и статии предварително.
5.1.1.2. Избира „деактивиране на магазина“.
5.1.1.3. За платените услуги не се възстановява сумата за оставащият период.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА
6.1. АДМИНИСТРАТОРА не е задължен да контролира публикуваните продукти и статии.
6.2. АДМИНИСТРАТОРА не е посредник между потребителя и собственика на магазина.
6.3. АДМИНИСТРАТОРА има право да изтрие продукти или статия които нарушават общите правила.
6.4. АДМИНИСТРАТОРА има право да изтрие профил ако се установи изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден продукт или електронен магазин.
6.5. АДМИНИСТРАТОРА може по свое усмотрение да предоставя поощрения на избрани от него потребители.
6.6. АДМИНИСТРАТОРА има право да поставя рекламни банери навсякъде в платформата без оглед дали се явява конкурент на публикуваният продукт.
6.7. АДМИНИСТРАТОРА има право да прави промени в платформата и услугите във връзка с поддръжката.  Администратора може да извършва промени на безплатните и платените услуги. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна. Измененията влизат в сила след публикуването им. 
6.8. Администратора публикува всички изменения на адрес: www.10fingers.bg
6.9. АДМИНИСТРАТОРА  има право да изтрие профил или ограничи достъпа до www.10fingers.bg ако:
6.9.1. ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ  – са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD, DDoS), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
6.9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрира повече от един профил или използва на чужд профил.
6.9.3. Изпраща рекламни съобщения чрез системата за електрони съобщения.
6.9.4. Използване на нецензурни думи и се очаква спазване на добрия тон от всички потребители.

6.10. АДМИНИСТРАТОРА  има право да изтрие продукт или профил ако:
6.10.1. Публикуването на един и същ продукт повече от един път, в различни категории.
6.10.2. Неточно заглавия на продукта.
6.10.3. Продукти с неправилно изписани текстове, безсмисленото използване на букви, символи и интервали.
6.10.4. Използването на латински букви при писането на български език.
6.10.5. Измамно описанието на продуктите е с цел да привлича потребителите.
6.10.6. Описанието на продукта е с множество правописни грешки. 
6.10.7. Не съответстват с конкретна категория.
6.10.8. Продукта е със защитени авторски права или интелектуална собственост
6.10.9. Които съдържат текст изцяло на чужд език
6.10.10. В заглавието или описанието са използвани нецензурни, обидни изрази, текстове и снимки.
6.10.11. Продукти с лого, снимки или текст целящи рекламиране на други сайтове.
6.10.12. Продукт на който в описанието или изображението се съдържат лични данни. 
6.10.13. Публикуването на текстове, в това число снимки, които не се отнасят за конкретната стока или услуга, предмет на обявата.
6.10.14. Копирани снимки, заглавия или текстове от продукти на други потребители.
6.10.15. Които съдържат контактна информация в заглавието на продукта 
6.10.16. Забранени продукти за публикуване
6.10.17. Стоки  нарушаващи действащите закони или законните интереси на трети лица.

7. ОТГОВОРНОСТ
7.1. АДМИНИСТРАТОРА не носи отговорност за съдържанието, актуалността и верността на публикуваните продукти и статии. Отговорността за това носят СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАГАЗИНИТЕ - получатели на услугата
7.2. Платформата 10fingers.bg по никакъв повод не изпраща до своите регистрирани потребители електронни съобщения, съдържащи искане за предоставяне на електронен адрес и парола за достъп.

8. АБОНАМЕНТНИ  ПЛАНОВЕ 
8.1. Собственика на магазина може да рекламира продукти в заглавната страница или в страницата на категорията.
8.2. Продуктите рекламирани като СПЕЦИАЛНИ  се визуализират на заглавната страница за срок според избраният абонаментният план  
8.3. Продуктите рекламирани като ТОП се визуализират на страница на категорията за срок според избраният абонаментният план 
8.4. Рекламираният  магазина на фокус в заглавната страница е за срок според избраният абонаментният план
8.5. Всички рекламирани продукти се визуализират на случаен принцип в  ротационен банер в заглавната част на страницата или в категорията на продукта.
8.6. Магазин на фокус се визуализира на случаен принцип  в  ротационен банер в заглавната  страница.

9. ЦЕНИ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ 
9.1. За рекламирането на продуктите СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА може да избере подходящ за него абонаментен план. Всеки абонаментен план е с различна продължителност и брой продукти включени за рекламиране. СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА може да направи информиран избор след като се запознае с описанието на всеки абонаментен  план.

TOП 2
Рекламиране на 2 продукта като TOП в страницата на категорията на продукта  на ротационен принцип за период от 5 дни. Цена 3.60 лв. с ДДС

TOП 5 
Рекламиране на 5 продукта като TOП в страницата на категорията на ротационен принцип за период от 5 дни. Цена 4.80 лв. с ДДС

TOП 10
Рекламирате на10 продукта като TOП в страницата на категорията на ротационен принцип за период от 5 дни . Цена 7.20 лв. с ДДС

СПЕЦИАЛЕН 2
Рекламирате на 2 продукта като СПЕЦИАЛЕН в заглавната страница на ротационен принцип за период от 5 дни.  Цена 4.80 лв. с ДДС

СПЕЦИАЛЕН 5
Рекламиране на 5 продукта като СПЕЦИАЛЕН в заглавната страница на ротационен принцип за период от 5 дни. Цена 7.20 лв. с ДДС 

СПЕЦИАЛЕН 10 
Рекламиране на 10 продукта като СПЕЦИАЛЕН в заглавната страница на ротационен принцип за период от 5 дни. Цена 9.60 лв. с ДДС

ЗЛАТЕН 2+2  
Комбиниран пакет за 4 рекламни позиции 
2 СПЕЦИАЛНИ позиции  в заглавната 
2 ТОП  позиции в страницата на категорията 
Магазин на фокус в заглавната страница  
Продължителност 7 дни. Цена 8.40 лв. с ДДС

ЗЛАТЕН 5+5
Комбиниран пакет за 10 рекламни позиции
5 СПЕЦИАЛНИ позиции  в заглавната 
5 ТОП позиции в страницата на категорията
Магазин на фокус в заглавната страница 
Продължителност 7 дни. Цена 12 лв. с ДДС

ЗЛАТЕН 10+10 
Комбиниран пакет за 20  рекламни позиции
10 СПЕЦИАЛНИ позиции  в заглавната 
10 ТОП позиции в страницата на категорията
Магазин на фокус в заглавната страница 
Продължителност 7 дни. Цена 14.40 лв. с ДДС

9.2. ЦЕНИ ЗА БАНЕРИ
9.2.1. Условията за рекламиране на банери са по договаряне.

10.  ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКИ
10.1  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани от СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАГАЗИНИТЕ в сайта 10fingers.bg. 
10.2  За осъществяване на поръчка регистрацията в сайта е задължителна. 
10.3  При финализиране на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че приема Общите условия и Условията за доставка на АДМИНИСТРАТОРА и условията на Плащане и доставка и Рекламация и връщане на СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАГАЗИНИТЕ от които поръчва.
10.4. Потребителя заплаща директно на поръчаната стока  на СОБСТВЕНИКА НА МАГАЗИНА чрез наложен платеж, банков кредит или друг метод.

11. ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЦИ НА ПРОДАЖБИ В ИНТЕРНЕТ
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според общите правила на ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на случаите изброени в б. „а“ – „г“ на чл. 13, ал. 1, т. 2. От друга страна, предвид текста на чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, това освобождаване не касае доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително като едноличен търговец.

Предвид цитираните данъчни норми, продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица биха могли да се третират като освободен от облагане доход, доколкото същите не попадат сред изключенията, изброени в чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, освен когато физическото лице е действало като търговец по смисъла на ТЗ. В тази връзка следва да се поясни, че според чл. 1, ал. 1 от ТЗ за търговец по смисъла на този закон се смята и всяко физическо лице, което по занятие извършва някоя от изброените в разпоредбата дейности (покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и т.н.). За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ (чл. 1, ал. 3 от ТЗ).

Дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Когато физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец: сделките го определят като такъв, а не то определя сделките като търговски. Обективният критерий тук са извършените действия, а не статутът на лицето, което ги извършва.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец са обособени като отделен вид доход в нормата на чл. 10, ал. 1, т. 2  от ЗДДФЛ и съгласно чл. 14, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 от същия закон тези доходи се облагат с 15 на сто данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Определянето на облагаемия доход и на годишната данъчна основа се извършва в съответствие с правилата на чл. 26 и чл. 28 от ЗДДФЛ, като този ред на облагане се прилага и за доходи от стопанска дейност на физически лица, които са търговци по смисъла на ТЗ, но не са регистрирани като еднолични търговци. Това изрично е уточнено в разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ.

На основание чл. 50 от ЗДДФЛ доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 28, задължително се декларират в годишната данъчна декларация. 

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица с корпоративен данък

На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко местно юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.

Когато местно юридическо лице осъществява дейност в чужбина или реализира доходи от източници в чужбина, всички приходи и разходи, реализирани от източник в чужбина, следва да участват във формирането на общия счетоводен и данъчен финансов резултат по реда и съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство на Република България.

Електронната търговия със стоки не е нищо по-различно от традиционната търговия – има същите елементи, същата функционалност и същите участници, както при традиционната. Поради това и приложимите счетоводни и данъчни разпоредби от търговци, извършващи електронна търговия със стоки, не се различават от нормативните актове, приложими спрямо търговци, извършващи същата дейност чрез традиционни магазини.

 Предмет на дейността на електронната търговия със стоки е покупко-продажба на стоки, включително материални ценности, изделия, предмети, суровини, продукция и други обекти, правата на собственост върху които в рамките на законодателството могат да бъдат отчуждени.

Приложимите нормативни актове при счетоводно третиране на покупко-продажба на стоки са: Закон за счетоводството (ЗСч); Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти (НСС), СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси, СС 18 – Приходи; МСС 2 – Материални запаси или  съответните Международни счетоводни стандарти (МСС) – за лицата, прилагащи  МСС.

За да бъде признат даден разход за данъчни цели, той следва да е свързан с дейността, да е документално обоснован и да не попада в изрично изброените от ЗКПО хипотези, при които възниква данъчна постоянна разлика, в т.ч. да не е извършен при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, регламентира, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е  документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичен счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват (чл. 10, ал. 2 от ЗКПО). От цитираните разпоредби следва, че липсата на документална обоснованост е основание за непризнаването за данъчни цели на съответния счетоводен разход.

Документалната обоснованост на приходите също е подчинена на изискванията за издаване на първичен счетоводен документ и спазване на счетоводните принципи, свързани с признаване на приходите. Следователно към момента, към който са налице условия за признаване на счетоводен приход от извършената продажба, той следва да намери отражение при формирането на данъчния финансов резултат.

Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък по ЗКПО, са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Административно-наказателните разпоредби на чл. 261 и чл. 265 от ЗКПО предвиждат налагане на санкции в случаите на неподаване на декларация, неподаването ? в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, както и в случаите на неиздаване на първичен счетоводен документ за отчитане на приходи


12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно изменяни от Администратора като измененията влизат в сила след публикуването им.
12.2. Администратора публикува всички изменения на адрес: www.10fingers.bg